Home Exposities De kunstenaars Contact

Kennismaken met Kunst

Kennismaken met kunst

Maak kennis met de CCH-kunstenaars

Kunstenaarscollectief CCH wil met haar aangesloten kunstenaars gezamenlijk exposeren en zo de gecreëerde kunst voor een breed publiek toegankelijk maken. Ieder jaar kunt u op een ( ludieke), interessante of historische lokatie, een steeds weer vernieuwende expositie van CCH verwachten. Om onze exposities op een kwalitatief hoog nivo te houden Is elke exposant geballoteerd.

Een stukje historie: 20 jaar geleden besloten vijf kunstenaars uit Hoeven om hun kunstuitingen gezamenlijk te gaan doen en het publiek kennis te laten maken met hun kunst. Het groepje van vijf, met initiatiefneemster Carry Kion, stond aan de basis van CCH, destijds met de naam ‘Creatief Contact’. In het begin werd er geëxposeerd bij een plaatselijke apotheek, maar toen de belangstelling groter werd gingen de 5 kunstenaars atelier-routes organiseren. Het aantal kunstenaars ging omhoog en beperkte zich niet tot de 5 uit Hoeven maar uit heel Halderberge. Dit had tot gevolg dat in 1998 bij de atelier-route er zelfs 20 kunstenaars deelnamen. Ook hielden kunstenaars zich bezig met onderwijs op scholen en werden er workshops georganiseerd. Er werd regelmatig geéxposeerd in de raadzaal van het oude gemeentehuis. Om praktische reden besloot het bestuur om “Creatief Contact”tot een stichting te maken. Wij hopen u graag als belangstellende te mogen begroeten.
© 2018 - Kunstenaars Collectief